Thép V

  • Tiêu chuẩn: Thép V được sản xuất theo tiêu chuẩn sau:

TCVN 1656 – 1993, CVN 1656 -85, JIS3192 -2000 (Nhật Bản)

  • Cỡ loại, thông số kích thước

Thép góc đều cạnh có kích thước 30x30mm đến 150x150mm với nhiều đọ dày khác nhau, chiều dài thanh từ 6m đến 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

 

  • Yêu cầu kỹ thuật

Tính cơ lý của thép  đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

                     BẢNG ĐƠN TRỌNG THÉP V TỔ HỢP

QUY CÁCH ĐVT KG/M KG/CÂY 6M
L25x25 CÂY 1.12 6.72
L30x30 CÂY 1.36 8.16
L40x40 CÂY 2.95 17.7
L45x45 CÂY 2.74 16.44
L45x45 CÂY 3.38 20.28
L50x50 CÂY 3.06 18.36
L50x50 CÂY 3.77 22.62
L50x50 CÂY 4.43 26.58
L60x60 CÂY 3.68 22.08
L60x60 CÂY 4.55 27.3
L60x60 CÂY 5.37 32.22
L65x65 CÂY 5 30
L65x65 CÂY 5.91 35.46
L65x65 CÂY 7.66 45.96
L70x70 CÂY 5.37 32.22
L70x70 CÂY 6.38 38.28
L70x70 CÂY 7.38 44.28
L75x75 CÂY 6.85 41.1
L75x75 CÂY 9.96 59.76
L75x75 CÂY 13 78
L80x80 CÂY 7.32 43.92
L80x80 CÂY 8.48 50.88
L80x80 CÂY 9.61 57.66
L90x90 CÂY 8.28 49.68
L90x90 CÂY 9.59 57.54
L90x90 CÂY 10.8 64.8
L90x90 CÂY 12.1 72.6
L90x90 CÂY 13.3 79.8
L90x90 CÂY 17 102
L100x100 CÂY 10.7 64.2
L100x100 CÂY 12.1 72.6
L100x100 CÂY 13.5 81
L100x100 CÂY 14.9 89.4
L100x100 CÂY 17.7 106.2
L100x100 CÂY 19.1 114.6
L120x120 CÂY 14.7 88.2
L120x120 CÂY 18.2 109.2
L120x120 CÂY 21.6 129.6
L120x120 CÂY 26.7 160.2
L120x120 CÂY 31.5 189
L130x130 CÂY 17.9 107.4
L130x130 CÂY 19.7 118.2
L130x130 CÂY 23.4 140.4
L130x130 CÂY 28.8 172.8
L150x150 CÂY 22.9 137.4
L150x150 CÂY 27.3 163.8
L150x150 CÂY 33.6 201.6
L150x150 CÂY 39.8 238.8
L150x150 CÂY 41.9 251.4
L150x150 CÂY 44 264
L175x175 CÂY 31.8 190.8
L175x175 CÂY 39.4 236.4
L200x200 CÂY 45.3 271.8
L200x200 CÂY 48.2 289.2
L200x200 CÂY 54 324
L200x200 CÂY 59.7 358.2
L200x200 CÂY 70.8 424.8
L200x200 CÂY 73.6 441.6
L200x200 CÂY 76.3 457.8
L250x250 CÂY 93.7 562.2
L250x250 CÂY 128 768

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:

  • Công ty CPĐTXD & XNK Minh Phát
  • Địa chỉ: Số nhà 21, Liền kề 22, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại : 04. 66865315
    Di động: 098 334 2386
  • E mail: Congtyminhphat68@gmail.com
  • Website: thepminhphat.com